مقاله بررسی تخریب ماده رنگی متیل اورانژ به کمک واکنش های فتوشیمیایی آهن (III) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تخریب ماده رنگی متیل اورانژ به کمک واکنش های فتوشیمیایی آهن (III)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متیل اورانژ
مقاله آهن (III)
مقاله فتوکاتالیزورهای هموژن
مقاله پتاسیم پراکسی دی سولفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوتی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر مطالعات فتوکاتالیزوری در زمینه های مختلف از توجه زیادی برخوردار بوده است. فتوکاتالیزورهای هتروژن از نوع نیمه رسانا و نیز فتوکاتالیزورهای هموژن، مانند نمک های آهن (III) می توانند با جذب نور در ناحیه فوق بنفش یا مرئی در حضور سابستریت های مختلف واکنش های ردوکس را انجام دهند. از این خاصیت فتوکاتالیزورها می توان برای حذف آلاینده ها استفاده کرد. با توجه به مزیت هایی که آهن (III) نسبت به کاتالیزورهای هتروژن دارد فعالیت فتوکاتالیزوری آن در حضور پتاسیم پراکسی دی سولفات و استفاده از نور مریی به عنوان منبع تابش مورد مطالعه قرار گرفت.
آزمایش ها جهت بررسی تخریب ماده رنگی متیل اورانژ به عنوان یک ترکیب رنگی آزو که در صنعت نساجی کاربرد وسیعی دارد، انجام شده است. تخریب رنگ مزبور در شرایط مختلف انجام گرفت و مشخص شد که وجود نور و +Fe3 برای تخریب این ماده ضروری است. واکنش های تخریب در تاریکی نیز انجام گرفت، حضور ۲- پروپانول به عنوان جاذب رادیکال در این واکنش ها اثر متوقف کننده واکنش، نداشته است.
مطالعات نشان می دهد که محلول آهن (
III) و پتاسیم پراکسی دی سولفات درحضور تابش توانایی تخریب رنگ بررسی شده را دارد و این فعالیت در برخی موارد به تولید رادیکال هیدروکسیل نسبت داده می شود.