مقاله بررسی تحولات فازی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی محدود و عملیات حرارتی در مقایسه با روش سنتی متالورژی پودر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مواد نوین از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تحولات فازی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی محدود و عملیات حرارتی در مقایسه با روش سنتی متالورژی پودر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعال سازی مکانیکی
مقاله فریت کبالت
مقاله مخلوط اکسیدها
مقاله تحولات فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثانی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: بیت الهی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، تحولات فازی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی محدود و عملیات حرارتی، در مقایسه با روش سنتی متالورژی پودر (روش مخلوط اکسیدها)، بررسی گردید. مواد اولیه پودرهای هماتیت و کبالت فلزی بودند که با نسبت مولی یک به یک مخلوط شدند و در هر دو روش ذکر شده، مورد استفاده قرار گرفتند. فعال سازی مکانیکی بر روی مخلوط پودری به وسیله آسیای پر انرژی Spex 8000 به مدت ۱ ساعت صورت پذیرفت. نمونه های تهیه شده، به وسیله آنالیز اشعه X و آزمایش VSM، مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی تحولات فازی نمونه های تهیه شده از روش مخلوط اکسیدها و نمونه های تهیه شده از روش آلیاژسازی مکانیکی که هر دو در دماهای یکسان عملیات حرارتی شده اند، بیانگر این نکته بود که تشکیل فاز فریت کبالت برای نمونه های کار مکانیکی شده از دماهای پایین تر و با منحنی های پراش قوی تر شروع شده است. هم چنین، افزایش دما، سبب تکمیل تشکیل فاز فریت کبالت گردیده است. بررسی خواص مغناطیسی نمونه های تهیه شده از هر دو روش که در دمای  850 oCعملیات حرارتی شده اند، افزایش خواص مغناطیسی برای نمونه کار مکانیکی شده نسبت به نمونه تهیه شده به روش سنتی متالورژی پودر را نشان داد.