مقاله بررسی تحمل به تنش خشکی در لاینها و ارقام گندم نان با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تحمل به تنش خشکی در لاینها و ارقام گندم نان با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله ارقام گندم
مقاله خصوصیات مورفولوژیکی
مقاله ترسیم گرافیکی بای پلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی نژاد نسیبه
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: جلال کمالی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکی از عمده ترین خطرات برای تولید موفق محصولات زراعی در ایران و جهان است. به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه لاینها و ارقام گندم و نیز تعیین ژنوتیپ های متحمل، ۵۰ ژنوتیپ دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم (سیمیت) در آزمایشی در قالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار در ایستگاههای تحقیقاتی کرج و کرمانشاه مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از داده های به دست آمده از ایستگاه ها و محاسبه شاخص های تحمل و حساسیت به خشکی و تجزیه به مولفه های اصلی و ترسیم بای پلات ژنوتیپ های ۲۲، ۲۷، ۴۱، ۱۱، ۳۵، ۴۵ و ۳۰ به عنوان ژنوتیپ های متحمل با عملکرد بالا برگزیده شدند و شاخصهای MP،GMP و STI به عنوان بهترین شاخص های انتخاب در این بررسی معرفی گردیدند. که در این بین شاخص های GMP و STI نسبت به شاخص MP با شرایط استرس همبستگی بالاتری نشان دادند اما MP همبستگی بالاتری به شرایط نرمال نسبت به STI و GMP نشان داد.