مقاله بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای شناختی بزرگسالان با نشانگان داون با اختلال آلزایمر و بدون اختلال آلزایمر همراه با گامی در تدوین استراتژی پیشگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای شناختی بزرگسالان با نشانگان داون با اختلال آلزایمر و بدون اختلال آلزایمر همراه با گامی در تدوین استراتژی پیشگیری
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسی تحلیلی
مقاله نشانگان داون
مقاله اختلال آلزایمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: افروز غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: قره گزلی کورش
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی درآمدی پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق که به «بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی، روانی، شناختی، خانوادگی و حرفه ای بزرگسالان با نشانگان داون، با اختلال آلزایمر و بدون اختلال آلزایمر» پرداخته شده است، سوال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح شد که ویژگی های زیستی، شناختی، روانی، خانوادگی و حرفه ای بزرگسالان با نشانگان داون با و بدون اختلال آلزایمر جه می باشند و چه تفاوتهایی با هم دارند؟ روش تحقیق، توصیفی بوده و از نوع پس رویدادی (علی- مقایسه ای) می باشد. جامعه آماری تحقیق را نیز تمامی بزرگسالان با و بدون نشانگان داون بین ۶۰-۳۰ سال شهرستانهای تهران و کرج هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد ۴۲ نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (۲۴ نفر) و کنترل (۱۸ نفر) جای گرفتند. سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های زیستی، روانی، شناختی، خانوادگی، حرفه ای و اطلاعات فردی و بسته کامپیوتری VTS به جمع آوری داده های تحقیق پرداخته شد. لازم به ذکر است، بسته آموزشی مذکور یک مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری است که تحت عنوان Vienna test System و با نام اختصاری VTS شناخته می شود محصولی از شرکت اتریشی شوفرید است که هدف اصلی از طراحی این مجموعه ارزیابی روانشناختی و عصب روانشناختی افراد چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، برای مقاصد درمانی و پژوهشی است. درتحقیق حاضر از ۴ ابزار آن به نام های آزمون زمان واکنش، آزمون چرخش ذهنی، آزمون استروپ و آزمون حافظه دیداری استفاده شده که هر چهار آزمون دارای ضرایب اعتبار بین ۰٫۸۱ تا ۰٫۹۵ می باشند. در نهایت، با استفاده از مدلهای آماری t دو گروه مستقل مجذور کای به مقایسه دو گروه مورد مطالعه پرداخته شد و یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه مورد مطالعه در برخی شاخصها وجود دارد؛ بدین ترتیب که علائم اضطراب، افسردگی و … در گروه نشانگان داون با اختلال آلزایمر و هوشبهر، تمایلات جنسی، شادی و … در گرو نشانگان داون بدون اختلال آلزایمر بالاتر است.