مقاله بررسی تحلیلی سیر انواع تشبیه با تکیه بر نه کتاب بدیع و بیان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تحلیلی سیر انواع تشبیه با تکیه بر نه کتاب بدیع و بیان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشبیه
مقاله تعریف تشبیه
مقاله انواع تشبیه
مقاله بدیع
مقاله بیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دبیران حکیمه
جناب آقای / سرکار خانم: عیسی زاده مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بیان چگونگی و تقسیم بندی مبحث «تشبیه» در کتب قدیم و جدید بدیع و بیان از ابتدای پیدایش آن در ادبیات فارسی تا دوره معاصر است. بعبارت دیگر تشبیه، ابتدا دارای چه انواعی بوده و از چه لحاظ تقسیم بندی میشده و این تقسیم بندی در دوره معاصر چگونه انجام شده است. بدین ترتیب این مقاله بر آنست تا با بررسی و استناد به چند کتاب مهم بیان و بدیع، با استفاده از روش ترسیم نمودار به تحقیق در این امر بپردازد. نتیجه این تحقیق نشان میدهد مبحث تشبیه در ابتدا انواع کمتری داشته و به مرور زمان به سبب مطالعه و تحقیق محققان ادبی و مشاهده ویژگیهای قابل توجه، زیر شاخه های آن گسترده تر شده، ضمنا با ذوق و ابتکار پژوهشگران این فن، اعتبار و وجه تقسیم بندی آن نیز دقیقتر، و در نتیجه انواع آن بیشتر مورد بحث قرار گرفته است.