مقاله بررسی تحلیلی از توسعه یافتگی شاخص های IT دراستان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تحلیلی از توسعه یافتگی شاخص های IT دراستان ایلام
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل عاملی
مقاله خوشه ای
مقاله تکنولوژی IT
مقاله سکونتگاه های شهری
مقاله استان ایلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی علی نظر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی فضایی شاخص های ITدر سکونتگاه های شهری با توجه به گستردگی متغیرها و مشکلات مقایسه جداگانه آنها برای مشخص کردن جایگاه هر سکونتگاه در جدول رتبه بندی از روش تحلیل عاملی استفاده شده است تا با ترکیب و خلاصه سازی عوامل، مقایسه و رتبه بندی سکونتگاهها آسان و عملی تر گردد. در بررسی فضایی شاخص های IT در سکونتگاه های شهری با توجه به گستردگی متغیرها و مشکلات مقایسه جداگانه آنها برای مشخص کردن جایگاه هر سکونتگاه در جدول رتبه بندی از روش تحلیل عاملی استفاده شده است تا با ترکیب و خلاصه سازی عوامل، مقایسه و رتبه بندی سکونتگاهها آسان و عملی تر گردد. هدف این پژوهش نشان دادن پراکندگی و سطح استفاده از تکنولوژی IT در شهرهای استان ایلام است که خود حاکی از میزان و درجه توسعه یافتگی استان می باشد. در این تحقیق از روش تحلیل عاملی (فاکتور آنالیز) و خوشه ای برای سنجش و مقایسه شاخص های گرد آوری شده، استفاده شده است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی، تحلیلی وداده ها از منابع کتابخانه ای، سالنامه های آماری، آمار نامه ها و طرح جامع استان بدست آمده است و از طریق نرم افزار های، SPSS, Arc Viw مورد تجزیه تحلیل و استنتاج قرار گرفته است. ۲۲ شاخص مورد بررسی در این مطالعه در ۴عامل اجتماعی فرهنگی،خدماتی اجتماعی،ارتباطی وخدماتی قرار می گیرند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده عدم توزیع هماهنگ استفاده از شاخص های تکنولوژی IT در شهرهای استان ایلام می باشد بطوریکه از مجموع ۱۹ شهر مورد مطالعه، شهر ایلام در تخصیص شاخص ها در رتبه اول و توسعه یافته و شهر های آبدانان، دهلران، دره شهر ، مهران، ایوان و بدره، در رتبه دوم و نسبتا توسعه یافته و شهرهای زرین آباد، لومار، ملکشاهی، چوار، توحید، صا لح آباد، کلات، سرابله، موسیان، میمه، آسمان آباد و زرنه عقب مانده تر می باشند.