مقاله بررسی تحریک جمعی نورون ها تحت اثر نوفه در حالت برانگیخته در شبکه های جهان کوچک و تصادفی (یادداشت پژوهشی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۹۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تحریک جمعی نورون ها تحت اثر نوفه در حالت برانگیخته در شبکه های جهان کوچک و تصادفی (یادداشت پژوهشی)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم گام سازی
مقاله تحریک
مقاله نوفه
مقاله نوسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قسامی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش هم گامی در مغز و دانستن این موضوع که شبکه مغز یک شبکه پیچیده است که دارای خواص شبکه جهان کوچک است، در این مقاله به بررسی تحریک جمعی نورون ها در یک مدل قابل برانگیزش بر روی یک شبکه جهان کوچک می پردازیم. با توجه به تعریف نوفه گاوسی به اعمال نوفه روی این شبکه می پردازیم. هم چنین به اعمال توزیع فرکانس در مجموعه ای از نوسانگرهای فاز با پهنای مشخص می پردازیم. معیار همگامی کامل را در این شبکه محاسبه کرده، در نهایت سه ناحیه را در این مدل شناسایی می کنیم که به ترتیب شامل ناحیه بدون تحریک، ناحیه تحریک همگام و ناحیه تحریک ناهمگام است و نشان می دهیم که این سه ناحیه در حالت غیرایستا مشاهده می شود.