مقاله بررسی تجمع فلزات سنگین (نیکل، کادمیوم و سرب) در بافت های کبد و عضله ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در بندرعباس (استان هرمزگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تجمع فلزات سنگین (نیکل، کادمیوم و سرب) در بافت های کبد و عضله ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در بندرعباس (استان هرمزگان)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله بندرعباس
مقاله Scomberomorus guttatus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مهنازسادات
جناب آقای / سرکار خانم: مورکی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: ابدالی سورنا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادمهر مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر در زمستان ۸۹ و تابستان ۱۳۹۰ به منظور تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم و نیکل در بافت کبد و عضله ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در خلیج فارس و محدوده بندرعباس انجام گرفت. ۲۰ قطعه ماهی قباد از نقطه نظر آلودگی به فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفتند. برای استخراج فلزات از بافت کبد و عضله از روش هضم شیمیایی ماکروویو دایجست استفاده و آنالیز فلزات توسط دستگاه جذب اتمی VARIAN مدل AA 100 صورت پذیرفت. میانگین غلظت فلزات سرب، کادمیوم و نیکل در کبد به ترتیب ۰٫۰۴۶۵۲±۰٫۰۳۸۹۷، ۰٫۳۵۳۶±۰٫۰۳۵۵۲ و ۰٫۵۰۱۰±۰٫۰۶۹۷۲ و در عضله به ترتیب ۰٫۲۹۳۴±۰٫۰۲۶۶۱، ۰٫۰۳۷۵±۰٫۰۰۳۱۹ و ۰٫۲۶۶۷±۰٫۰۴۹۳۰ بر حسب میکروگرم بر وزن خشک بدست آمد. بر اساس آزمون کروسکال – والیس غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و نیکل) بین بافت های کبد و عضله تفاوت معنی دار نشان داد (P<0.05).