مقاله بررسی تجربی و شبیه سازی بازدارندگی کمپلکس شیف باز کبالت و لیگاند متناظرآن در محیط اسیدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مواد نوین از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تجربی و شبیه سازی بازدارندگی کمپلکس شیف باز کبالت و لیگاند متناظرآن در محیط اسیدی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد نرم
مقاله پلاریزاسیون
مقاله میکروسکوپ الکترونی
مقاله طیف سنجی مادون قرمز
مقاله محاسبات کوانتومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: نوری صفا زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله به بررسی بازدارندگی کمپلکس شیف بیس Chlorise Bis (N-(2-2amionethylamino)ethanol) Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde) cobalt (III) روی فولاد نرم در محیط اسید کلریدریک ۰٫۵ مولار پرداخته شده است. از روش پلاریزاسیون برای ارزیابی راندمان خوردگی و از محاسبات کوانتومی برای ارزیابی مقدار پایداری کمپلکس بالا استفاده شده است. محاسبات کوانتومی پایداری بیش تر کمپلکس بالا را نسبت به ایزومرش و نیز اثر بازدارندگی بیش تر کمپلکس را نسبت به لیگاند آن به تنهایی نشان می دهد. از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز بمنظور تایید فیلم حفاظتی و هم چنین، تاثیر هم نیروزایی یون ها روی فولاد استفاده شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز بمنظور تایید بازدارندگی بکار گرفته شده است.