مقاله بررسی تجربی عملکرد نانوسیال مس اکسید-استون بر بازده گرمایی یک ترموسیفون دوفازی بسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تجربی عملکرد نانوسیال مس اکسید-استون بر بازده گرمایی یک ترموسیفون دوفازی بسته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترموسیفون دوفازی بسته
مقاله نانوسیال
مقاله نانو ذرات مس اکسید
مقاله استون
مقاله نسبت پرشدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوعی باغبان سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حریری دیبا فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: نوعی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینقلی زاده نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: زینالی هریس سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لوله گرمایی و ترموسیفون دوفازی بسته فناوری های جدید در انتقال گرما هستند، شامل لوله ای بسته تحت خلا هستندکه با مقدار معینی از سیال یا نانوسیال پر شده اند. نانوسیال های سوسپانسیون، ذره های جامد در یک سیال پایه هستند که محیط جدیدی برای انتقال گرما در تجهیزات گرمایی به شمار می آیند. این پژوهش تاثیر نانوسیال مس اکسید – استون را بر عملکرد گرمایی یک ترموسیفون دوفازی بسته بررسی می کند. نتیجه های آزمایشگاهی نشان می دهد در بیشتر غلظت ها کاهش بازده نسبت به سیال پایه خالص وجود دارد به جزدر غلظت ۱% که افزایش کمی در بازده ترموسیفون دیده می شود. همچنین مقاومت گرمایی در دو غلظت ۰٫۵ و %۱ نسبت به سیال پایه کاهش می یابد. در غلظت ۱% تاثیر درصد پرشدن برای دو نسبت ۶۰% و ۳۵% نیز بررسی شد.