مقاله بررسی تجربی بیماری زایی لیستریا ایوانووی در موش آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تجربی بیماری زایی لیستریا ایوانووی در موش آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیستریا ایوانووی
مقاله بیماریزایی
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکیمی آلنی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقی حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی عزیزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسی حاضر به منظور مطالعه بیماری زایی پنج جدایه باکتری لیستریا (لیستریا ایوانووی) که از گوشت گوسفند جدا شده بود، به صورت داخل صفافی مقدار ۱۰۶cfu باکتری به موش آزمایشگاهی نژاد سوئیس آلبینو تزریق شد. نتایج نشان داد که سه جدایه از لیستریا ایوانووی بیماری زا بوده و در مدت ۲ – ۶ روز پس از تزریق باکتری سبب مرگ موش شدند. همچنین مشاهده ارگانیسم ها در ارگان های مختلف نیز انجام گردید و ضایعات بافتی در کبد، طحال، کلیه، مغز و روده گزارش شد.