مقاله بررسی تجربی افزودن نانوذرات اکسید آهن به جاذب زیست توده جلبکی برای حذف کروم از آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۲۱۱ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تجربی افزودن نانوذرات اکسید آهن به جاذب زیست توده جلبکی برای حذف کروم از آب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات اکسید آهن
مقاله کروم
مقاله فلزات سنگین
مقاله زیست توده جلبکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال پور سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: منافی صاحبعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، تاثیر افزودن نانوذرات اکسید آهن (γ-Fe2O3) بر راندمان جاذب زیست توده جلبکی برای جذب کروم مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور در ابتدا زیست توده جلبکی خشک و پودر شده، در ادامه از مخلوط زیست توده جلبکی با نانوذرات اکسید آهن برای حذف کروم از آب آلوده استفاده شد. آب مورد بررسی در آزمایش ها دارای چهار غلظت متفاوت از کروم بود، نتایج اندازه گیری غلظت با دستگاه ICP نشان داد که ترکیب جاذب زیست توده جلبکی با نانوذرات آهن برای پالایش آب بهترین جاذب است. همچنین بهترین غلظت ۱۰ PPm است از سوی دیگر در تمامی آزمایش هایی که نانوذرات اکسید آهن مورد استفاده قرار گرفتند کروم Cr6+به کرومCr3+ تبدیل گردید.