مقاله بررسی تجربی اثر اندازه بلورک بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات گارنت ایتریوم آهن ساخته شده به روش سل ژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۵۳۵ تا ۵۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تجربی اثر اندازه بلورک بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات گارنت ایتریوم آهن ساخته شده به روش سل ژل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گارنت ایتریوم آهن
مقاله روش سل
مقاله ژل
مقاله اندازه نانوذرات
مقاله ثابت شبکه
مقاله مغناطش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیایی فر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: درافشانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش نانوذرات گارنت ایتریوم آهن به روش سل ژل تهیه شد. تشکیل فاز گارنت و ساختار بلورین این نانوذرات با پراش سنجی پرتو ایکس (XRD)، بیناب فوریه فروسرخ (FT-IR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. مغناطش نانوذرات با (VSM) اندازه گیری شد. نتایج پراش XRD نشان می دهد که اندازه بلورک ها در بازه ۷۰ تا ۲۵۰ نانومتر است. همچنین ارتباط بین ثابت شبکه و اندازه بلورک ها مورد بررسی قرار گرفت. بررسی خواص مغناطیسی نیز نشان می دهد که با افزایش اندازه ذرات، مغناطش اشباع افزایش می یابد. اندازه بحرانی ذرات در حدود ۲۰۰ نانومتر به دست آمد.