مقاله بررسی تجارب مدیران، کارشناسان و ورزشکاران در مورد دلایل ناکامی ایران در مسابقات المپیک ۲۰۰۸ پکن در حیطه منابع انسانی و مالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تجارب مدیران، کارشناسان و ورزشکاران در مورد دلایل ناکامی ایران در مسابقات المپیک ۲۰۰۸ پکن در حیطه منابع انسانی و مالی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع انسانی
مقاله منابع مالی
مقاله ناکامی ورزش ایران
مقاله المپیک ۲۰۰۸ پکن
مقاله تجارب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقیان سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباریان اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نمازی زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، شناسایی تجارب مدیران، کارشناسان و ورزشکاران در مورد دلایل ناکامی ایران در مسابقات المپیک ۲۰۰۸ در حیطه منابع انسانی و مالی بود. روش پژوهش از نوع کیفی است که به شیوه نیمه سازماندهی شده انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل سه قشر ورزشکاران شرکت کننده در المپیک پکن (۵۵ نفر)، مدیران ارشد و میانی سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون های المپیکی (۷۰ نفر) و کارشناسان ورزشی بود. نمونه گیری برای هر گروه با انتخاب هدفمند اولین مشارکت کننده شروع شد و به صورت گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات ادامه یافت. بنابراین پژوهشگر با انجام پنج مصاحبه در هر یک از گروه های ورزشکاران و کارشناسان و شش مصاحبه در گروه مدیران، به اشباع اطلاعات رسید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از فرایند مصاحبه، پس از پیاده سازی، ویرایش و کدگذاری اولیه آنها، از روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری برای طبقه بندی نظرها در ابعاد و گروه های مفهومی یکسان استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در حیطه منابع انسانی عمده ترین مشکل «غیرورزشی بودن» و «چندشغله بودن مدیران» و در حیطه منابع مالی اختصاص یافته، کفایت لازم را برای مسابقات المپیک داشته است و عمده ترین مشکل در این حیطه، «مدیریت ناکارامد منابع مالی» بوده است.