مقاله بررسی تاکسونومی عددی .Trifolium resupinatum L (شبدر ایرانی) و .Trifolium fragiferum L (شبدر توت فرنگی) با استفاده از ریزماهواره های جدید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاکسونومی عددی .Trifolium resupinatum L (شبدر ایرانی) و .Trifolium fragiferum L (شبدر توت فرنگی) با استفاده از ریزماهواره های جدید
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum)
مقاله شبدر توت فرنگی (T. fragiferum)
مقاله تحلیل تاکسونومی عددی
مقاله SSR
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حائری نسب مریم
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Trifolium resupinatum و T. fragiferum دو گونه زراعی مهم تیره باقلائیان هستند. T. fragiferum به عنوان بخشی از خزانه وراثتی T. resupinatum در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، ضمن بررسی انتقال پذیری زوج آغازگرهای T. pratense و T. repens به ژنوتیپ این دو گونه و معرفی نشانگرهای (SSR ریزماهواره های) جدید برای این گونه ها، میزان شباهت ژنومی آن ها با استفاده از نشانگرهای SSR، به روش تاکسونومی عددی ارزیابی شد. نتایج حاصل از این مطالعه، حاکی از سطح بالای انتقال پذیری و چندشکلی ریزماهواره های معرفی شده برای T. pratense و T. repens به گونه های T. fragiferum و T. resupinatum بود. مطالعات نشان داد که در این گونه ها تنوع بین جمعیتی زیاد بوده، دو گونه در خوشه هایی با شباهت بسیار اندک دسته بندی شدند که نشانگر تفاوت ژنومی آن ها در جایگاه های ژنی SSR آزموده شده است. این مطالعه نشان داد که ریزماهواره ها می توانند ابزار مفیدی برای بررسی تنوع ژنتیکی در این گونه ها باشند. نتایج این بررسی پیشنهاد می کند تا زمانی که جفت آغازگرهای SSR اختصاصی برای این دو گونه طراحی نشده است، می توان با ضریب اطمینان بالایی از آغازگرهای  SSRبه دست آمده از T. pratense و T. repens، برای تحلیل ژنوم در این گونه ها استفاده نمود.