مقاله بررسی تاثیر PH در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای طبیعی قرمزدانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر PH در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای طبیعی قرمزدانه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژلاتین
مقاله الکتروریسی
مقاله حلالهای آبی
مقاله نانوالیاف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولیپور پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: اکرامی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: شمس ناتری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش تاثیر PH حمام رنگرزی بر شیدهای حاصله و همچنین خواص ثباتی در رنگرزی پشم با قرمزدانه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های پشمی در ابتدا با نمکهای زاج سفید و سولفات آهن (زاج سیاه) دندانه دار گردیده و سپس در شرایط مختلف pH حمام رنگرزی به مدت یک ساعت رنگرزی گردیدند. به منظور بررسی تغییرات شید نمونه های رنگرزی شده طیف های انعکاسی نمونه های مختلف ثبت و خواص کالریمتریک آنها اندازه گیری گردید. در ادامه آزمایشات استاندارد تعیین خواص ثباتی بر روی کلیه نمونه ها انجام شد. بر اساس یافته های این تحقیق pH حمام رنگرزی عاملی تاثیر گذار بر فام نهایی بدست آمده است. استفاده از تغییرات فاکتور pH به همراه استفاده از مواد دندانه ای مختلف می تواند سبب گستردگی محدوده فامهای قابل اکتساب در رنگرزی با قرمزدانه گردد. خواص ثباتی نمونه های رنگرزی شده در شرایط مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.