مقاله بررسی تاثیر ۴ نوع ماده ضدعفونی کننده شیمیایی برروی خشونت سطحی رزین های آکریلی بیس دنچر در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ۴ نوع ماده ضدعفونی کننده شیمیایی برروی خشونت سطحی رزین های آکریلی بیس دنچر در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آکریل
مقاله ملیودنت
مقاله آکروپارس
مقاله خشونت سطحی
مقاله SEM
مقاله موادضدعفونی کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صغیری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی مقدم مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده از محلول های ضدعفونی کننده جهت تمیز کردن دنچر امری اجتناب ناپذیر است.این مواد شیمیایی علاوه بر تاثیر مطلوب در جهت کاهش میکروارگانیسم ها، باعث ایجاد تغییرات نامطلوبی درسطح دنچرمی شوند.هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر محلول های ضدعفونی کننده شیمیایی برروی ویژگی فیزیکی خشونت سطحی مواد سازنده بیس دنچراست.
مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی و آزمایشگاهی تعداد ۵۰ نمونه رزین آکریلی متشکل از دو نوع آکریل ملیودنت و آکروپارس? ساخته شد.این نمونه ها در ۴ گروه محلول شیمیایی (سدیم هیپوکلریت ۰٫۵% ? سرکه سفید یا ۲٫۵ درصد vinegar? بی کربنات سدیم یا جوش شیرین ۵% ? قرص کورگا) و آب شهری به عنوان شاهد قرار گرفتند. نمونه ها مورد ارزیابی خشونت سطحی اولیه و خشونت سطحی ثانویه ? بعد ازقرار گیری در محلول ها? قرارگرفتند. در مرحله بعد یک نمونه از هر گروه تحت پروسه PVD طلاپوش شد و توسط میکروسکوپ الکترونی ارزیابی شد. نتایج توسط تست هایANOVA ? hoc Post و مقایسات چندگانه بررسی شدند.
یافته ها: در اندازه گیری های اولیه از نقطه نظر خصوصیات مورد بررسی، دو نوع اکریل مورد مطالعه اختلاف معنی داری را نشان ندادند. (P<0.4) بیشترین خشونت سطحی درگروه ملیودنت مربوط به سدیم هیپوکلریت ۰٫۵% بود که بطور معناداری از بقیه محلولها بیشتر بود. (P<0.05) در مورد آکریل آکروپارس بیشترین خشونت سطحی توسط سرکه ۲٫۵% ایجاد شد که اختلاف آن با سایر محلول ها معنی داربود. (P<0.05) کمترین میزان خشونت سطحی در هر دو گروه مربوط به قرص کورگا بود (P<0.01).
نتیجه گیری: بنظر می رسد که تاثیر محلول های ضدعفونی کننده بر روی خشونت سطحی آکریل ملیودنت بیشتر از آکروپارس است و بین محلول های مورد نظر کمترین اثر تخریبی توسط قرص کورگا ایجاد می شود. بهتر است از ترکیبات کلردار جهت ضدعفونی کردن آکریل ملیودنت و از محلول های اسیدی برای ضدعفونی کردن آکریل آکروپارس استفاده نشود.