مقاله بررسی تاثیر گیاهان دارویی بادرنجبویه و مریم گلی بر دیسمنوره اولیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر گیاهان دارویی بادرنجبویه و مریم گلی بر دیسمنوره اولیه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادرنجبویه
مقاله قاعدگی دردناک
مقاله مریم گلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلوندی رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: پشمکیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: دیسمنوره اولیه یا همان قاعدگی دردناک یکی از شایع ترین مشکلات زنان و به خصوص زنان جوان است. البته با اینکه دیسمنوره اولیه تهدید کننده زندگی فردی نمی باشد ولی کیفیت زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده و در موارد شدید سبب ناتوانی و عدم کارایی می شود. درمان های زیادی با توجه به جمعیت جوان مبتلا به آن پیشنهاد شده است که یکی از آنها مصرف گیاهان دارویی می باشد. در این مطالعه تاثیر دو گیاه دارویی مریم گلی و بادرنجبویه بر دیسمنوره اولیه مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که در آن ۵۰ دختر دارای دیسمنوره اولیه مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه همدان مورد بررسی قرار گرفتند. گروه آزمودنی ۵ روز قبل از قاعدگی و ۵ روز هم حین قاعدگی به صورت دم کرده از دو گیاه دارویی مریم گلی و بادرنجبویه استفاده نمودند و در دو سیکل بعدی قاعدگی نیز مصرف گیاه به صورت دم کرده ادامه داشت. میزان شدت درد، مدت خونریزی، همچنین مدت درد قاعدگی در دو سیکل بعدی با پرسشنامه VAS اندازه گیری شد. نتایج توسط آزمون های t و WILCOXON تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که میزان شدت درد قاعدگی (P<0.01) و مدت درد قاعدگی (P<0.01) بعد از مصرف گیاهان دارویی مورد مطالعه کاهش معنی داری داشته است، به طوری که متوسط شدت درد قاعدگی قبل از مصرف ۶٫۳۰ بود که این میزان بعد از مصرف این گیاهان در دوره اول و دوم به ترتیب به ۳٫۹۴ و ۳٫۲۴ کاهش یافت (طیف ۱ تا ۱۰). همچنین بیشترین مدت درد قاعدگی قبل از مصرف (۲۸٫۶%) بین ۱ تا ۶ ساعت بود که بعد از مصرف این گیاهان به کمتر از ۱ ساعت کاهش یافت (۳۸%). متوسط مدت خونریزی قبل از مصرف ۶٫۳۶ روز بود که بعد از مصرف در دوره اول و دوم به ترتیب ۶٫۴۸ روز و ۶٫۳۴ روز گردید. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که میزان مصرف مسکن خوراکی از ۵۶% به ۲۶% در دوره اول مصرف گیاهان دارویی رسید و در دوره دوم به ۲۲% کاهش یافت. در پایان آزمایش بعد از دوره دوم ۴۲% رضایت زیادی از مصرف گیاه دارویی اعلام نمودند.
نتیجه نهایی: این مطالعه به طور کلی نشان داد که مریم گلی و بادرنجبویه باعث کاهش معنی دار میزان شدت درد قاعدگی و هم چنین مدت درد قاعدگی مبتلایان به دیسمنوره اولیه می شود و می توان از این گیاهان به عنوان یک روش درمانی استفاده نمود وکیفیت زندگی زنان مبتلا را افزایش داد.