مقاله بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر غلظت آهن، روی، مس و منگنز در گیاه کلزا در شرایط گلخانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر غلظت آهن، روی، مس و منگنز در گیاه کلزا در شرایط گلخانه ای
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناصر کم مصرف
مقاله قابلیت جذب
مقاله کلزا
مقاله گوگرد
مقاله مایه تلقیح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان زرنگار
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی عمروآبادی شکوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جذب عناصر غذایی توسط گیاهان در بسیاری از خاک های ایران به علت بالا بودن pH و فراوانی یون کلسیم با مشکل مواجه است، از جمله این عناصر می توان عناصر ریزمغذی را نام برد. جهت بررسی تاثیر کود بیولوژیک بر تامین عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاه کلزا، آزمایشی گلخانه ای در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی کرج واقع در ماهدشت به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۵ تیمار شامل ۵ سطح گوگرد عنصری (۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰ kg/ha) و ۳ سطح تیوباسیلوس (بدون مایه تلقیح، ۵ و ۱۰ گرم مایه تلقیح در ۶ کیلوگرم خاک گلدان، با جمعیت ۱۰۷ باکتری در گرم مایه تلقیح) با سه تکرار در سال ۸۸-۸۹ به اجرا درآمد تا اثر اکسایش گوگرد در حضور باکتری اکسیدکننده گوگرد و قابلیت جذب عناصر میکرو تعیین و مقدار عناصر جذب شده در تیمارها با یکدیگر مقایسه شود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها از نظر غلظت آهن، روی، مس و منگنز تفاوت معنی داری در سطح ۱% وجود داشت. اثر متقابل گوگرد و باکتری تیوباسیلوس در غلظت عناصر آهن، روی و مس گیاه در سطح ۱% و غلظت منگنز در سطح ۵% معنی دار بود. متوسط غلظت آهن، روی، مس و منگنز در تیمارهای بدون تلقیح به ترتیب ۷۵۴٫۵، ۲۳، ۲۲٫۲۳ و ۱۲۲٫۳ میلی گرم در کیلوگرم بود در حالیکه این مقدار در تیمارهای تلقیح شده به ترتیب ۹۱۸٫۴، ۳۱٫۸، ۲۹ و ۱۳۴٫۷۵ میلی گرم در کیلوگرم بود و به ترتیب ۱٫۵، ۲، ۲ و ۰٫۵۷ برابر افزایش عملکرد نشان دادند.