مقاله بررسی تاثیر کیفیت خدمات اتوماتیک بر تعهد مشتریان در صنعت بانکداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۶۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر کیفیت خدمات اتوماتیک بر تعهد مشتریان در صنعت بانکداری
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانکداری الکترونیک
مقاله کیفیت خدمات اتوماتیک
مقاله اعتماد
مقاله تعهد
مقاله لذت مشتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وظیفه دوست حسین
جناب آقای / سرکار خانم: امیدزاده رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مساله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند، شناخته شده است. در این راستا بانک ها سعی کرده اند از طریق بسترهایی که فناوری اطلاعات برای آن ها فراهم می کند، شیوه های نوینی را پیش گیرند تا کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای کیفیت خدمات اتوماتیک در بانکداری الکترونیکی می باشد.
پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات توصیفی است؛ و به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بوده و از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل برای بررسی روابط بین اجزای مدل بهره برده است؛ جامعه آماری در این تحقیق، مشتریان بانک های شهر ازنا در سال ۱۳۹۱ می باشند. برای رسیدن به اهداف تحقیق، تعداد ۴۵۰ پرسشنامه بین مشتریان بانک های شهر ازنا توزیع گردید که از این مقدار، تعداد ۳۸۴ پرسشنامه آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ابعاد کیفیت خدمات اتوماتیک بر اعتماد، لذت مشتری و تعهد تاثیر دارد. همچنین وجود تاثیر لذت مشتری بر اعتماد مورد تایید قرار گرفت، اما وجود تاثیر لذت مشتری بر تعهد مورد پذیرش قرار نگرفت.
در دسترس نبودن اطلاعات دقیق از مشتریانی که از خدمات اتوماتیک استفاده می کنند از عوامل محدودیت زا در انجام اینتحقیق بوده است.
در نهایت پیشنهاد می شود مدیران بانک ها با اتخاذ برنامه هایی به شناسایی نقاط قوت دیگر بانک ها، به عنوان رقبای خود، در تهییج و ترغیب مشتریان به استفاده از خدمات اتوماتیکشان پرداخته، و نیز با شناسایی نقاط ضعف خود در این زمینه اقدام به ارائه ی خدمات خود به بهترین شکل ممکن نمایند تا مشتریان کیفیت در نحوه ارائه خدمات را درک کرده و حس لذت در آنان تقویت شود.