مقاله بررسی تاثیر کلرید روی و کلرید سرب بر جوانه زنی و رشد دانه رست های کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر کلرید روی و کلرید سرب بر جوانه زنی و رشد دانه رست های کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرب
مقاله روی
مقاله رشد طولی
مقاله جوانه زنی
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری پور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانبخش علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلزا (Brassica napus L) به عنوان یکی از گیاهان دانه روغنی مهم در مناطق معتدله دارای طیف وسیعی از سازگاری اقلیمی است. روغن کلزا به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه ای بالایی برخوردار است و بین ارقام و در شرایط مختلف تنوع زیادی در ترکیب اسیدهای چرب آن مشاهده می شود. در این تحقیق اثر غلظت های مختلف کلرید سرب (pbCl2) و کلرید روی (ZnCl2) بر برخی پارامترهای رشد در گیاه کلزا مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی بذر یکنواخت انتخاب شد و در داخل هر پلیت ۵ عدد بذر قرار داده شد و به میزان ۲ میلی لیتر از محلول های pb وZn  و آب مقطر (شاهد) به آن اضافه شد. پلیت های فوق در شرایط تاریکی و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد در داخل انکوباتور قرار داده شدند و محلول ها هر روز تنظیم می شدند و بعد از ۴-۳ روز سرعت جوانه زنی محاسبه شد. بعد از جوانه زنی پلیت ها به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز در همان شرایط نگهداری شد و سپس بذرهای رشد کرده از پلیت درآورده و وزن تر محاسبه شد و سپس به مدت ۷۲ ساعت در آون قرار داده و وزن خشک محاسبه شد. در کشت گلدانی هم بعد از ۲۰ روز با غلظت های مختلف کلرید سرب (۰٫۵، ۲٫۵، ۴٫۵ و ۶٫۵) و غلظت های مختلف کلرید روی (۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰) تیمار شدند، گیاهان در شرایط کنترل شده رشد کردند و بعد از ۴۵ روز تیماردهی جهت سنجش ها برداشت شدند. در تیمارهای (۰٫۵، ۲٫۵، ۴٫۵ و ۶٫۵) میلی مولار کلرید سرب و نیز تیمارهای (۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰) میلی مولار کلرید روی افزایش غلظت سرب و روی در محیط کشت باعث کاهش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، وزن تر، وزن خشک، طول ریشه و طول هیپوکوتیل شد.