مقاله بررسی تاثیر کشت بادام کوهی (.Amygdalus scoparia Spach) بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر کشت بادام کوهی (.Amygdalus scoparia Spach) بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام کوهی
مقاله خصوصیات فیزیکو شیمیایی
مقاله خاک
مقاله فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشف روابط بین پوشش گیاهی و عوامل خاکی به منظور افزایش بهره وری و حفظ تنوع گونه ای و جلوگیری از بروز خسارات مالی مهم می باشد. این پژوهش، با هدف تعیین اثر کشت بادام کوهی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک انجام شد که بدین منظور سه پروژه دست کاشت بادام کوهی در شهرستان های اقلید، ارسنجان و کازرون در استان فارس انتخاب گردید. نمونه های خاک با سه تکرار از دو عمق ۵۰-۰ و ۱۰۰-۵۰ سانتی متری و دو محل پای و مابین درختچه های بادام کوهی، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی برداشت شد و جهت تجزیه متغیرهای مواد آلی خاک، pH، فسفر قابل جذب (P2O5, PO4)، پتاسیم تبادلی (K2O)، هدایت الکتریکی، درصد نیتروژن، درصد رطوبت، وزن مخصوص ظاهری و بافت خاک به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج نشان داد به دلیل تامین ماده آلی خاک و رطوبت (حداقل در دو سایت) در لایه های سطحی خاک و همچنین افزایش حدود دو برابری پتاسیم تبادلی (K2O) در لایه های سطحی و عمقی پای درختچه های بادام کوهی (نسبت به مابین درختچه ها) می توان به نقش حمایتی این گونه بر گونه های زیراشکوب خود، طبق نتایج این تحقیق پی برد و از این گیاه به عنوان گونه ای حامی و پرستار در حمایت گونه های زیراشکوب علوفه ای مرتعی بهره گیری نمود.