مقاله بررسی تاثیر کرم بابونه بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۶ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر کرم بابونه بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپی زیاتومی
مقاله بابونه
مقاله بهبود زخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اظهری صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: آرادمهر مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رخشنده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: تارا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اپی زیاتومی یکی از مداخلات پزشکی است که به منظور وسیع کردن میاندوراه به کار می رود ولی هنوز تحقیقات اندکی در زمینه مراقبت از این زخم بسیار شایع انجام شده است. عصاره بابونه به دلیل دارا بودن آلفا بیزابولول، دارای خاصیت بهبود زخم می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کرم بابونه بر بهبود زخم اپی زیاتومی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه سوکور در سال ۱۳۹۲ بر روی ۹۸ زن واجد مشخصات پژوهش مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین (س) مشهد انجام شد. افراد در دو گروه مداخله (کرم بابونه) و کنترل (کرم دارونما) قرار گرفتند. پس از زایمان، مادران به مدت ۱۰ روز و روزی ۲ بار، یک بند انگشت از کرم تجویز شده (بابونه یا دارونما) را در ناحیه بخیه ها استفاده می کردند. ارزیابی بهبود زخم با استفاده از فرم ریدا در روزهای اول، هفتم، دهم و چهاردهم پس از زایمان صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) (سایز کلمات اصلاح شود) و آزمون های من ویتنی، تی تست، کای دو و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظرگرفته شد.
یافته ها: در روز اول بعد زایمان، دو گروه از نظر نمره ریدا تفاوتی نداشتند (۰٫۱۱۵=p). میانگین نمره ریدا در گروه دارو، در روز هفتم ۱٫۲۹±۱٫۹۰، روز دهم ۱٫۱۷±۱٫۰۰ و چهاردهم ۰٫۹۲±۰٫۵۶ بود ولی در گروه دارونما در روزهای فوق به ترتیب، ۱٫۰۵±۳٫۱۰، ۱٫۳۵±۲٫۳۰ و ۱٫۸۰±۱٫۱۰ بود که دو گروه از نظر بهبود زخم اختلاف معنی داری داشتند ۰٫۰۰۱)=p).
نتیجه گیری: کرم بابونه می تواند به عنوان ارتقاء دهنده بهبود زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا پیشنهاد شود.