مقاله بررسی تاثیر کاهش دانسیته تخته خرده چوب با استفاده از ضایعات کلزا بر ویژگی های تخته خرده چوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۴۶۳ تا ۴۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر کاهش دانسیته تخته خرده چوب با استفاده از ضایعات کلزا بر ویژگی های تخته خرده چوب
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تخته خرده چوب
مقاله دانسیته
مقاله ویژگی مقاومتی
مقاله جذب آب
مقاله واکشیدگی ضخامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی هانیه
جناب آقای / سرکار خانم: جهان لتیباری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرفرد ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: لشکری امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر افزودن مقادیر مختلف خرده های ساقه کلزا به ترکیب خرده چوب پهن برگان تولید تخته خرده چوب و کاهش دانسیته بر ویژگی های تخته خرده چوب بررسی گردید. چهار مقدار (۰، ۱۵، ۳۰، ۴۵ درصد) خرده ساقه کلزا به خرده چوب پهن برگان شمال کشور افزوده شده و با استفاده از این ترکیب و افزودن %۱۲ چسب اوره – فرمالدهید، تخته خرده چوب با سه دانسیته ۵۵۰، ۶۰۰، ۶۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب ساخته شد. ویژگی های مقاومتی، چسبندگی داخلی و همچنین جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب بر طبق دستورالعمل های EN تعیین گردید. در اثر افزودن مقادیر مختلف خرده های ساقه کلزا به ترکیب خرده چوب، مقاومت خمشی ثابت مانده و مدول الاستیسیته خمشی به طور جزئی افزایش یافت. تاثیر مقادیر مختلف خرده ساقه کلزا بر مدول الاستیسیته خمشی معنی دار نشد. ولی چسبند گی داخلی تخته ها به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. به علاوه اینکه در مقادیر زیادتر خرده های ساقه کلزا هر دو ویژگی واکشیدگی ضخامت و جذب آب افزایش یافت. البته در اثر زیاد شدن دانسیته تخته خرده چوب، ویژگی های مقاومتی و فیزیکی افزایش پیداکرد.