مقاله بررسی تاثیر کاربرد ترکیبی روش های پیش بینی بر اثر شلاق چرمی در زنجیره های تامین چند سطحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بهبود مدیریت از صفحه ۹۶ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر کاربرد ترکیبی روش های پیش بینی بر اثر شلاق چرمی در زنجیره های تامین چند سطحی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجیره تامین
مقاله اثر شلاق چرمی
مقاله روش های پیش بینی
مقاله شبیه سازی
مقاله تحلیل واریانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی حاجی آقا سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: اکرمی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: الفت لعیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنجیره های تامین و مدیریت آن ها پارادایم غالب بر عرصه کسب و کار امروزی بوده و مواجهه با چالش های این مفهوم از اساسی و ضروری ترین مباحث مورد توجه محققان این زمینه است. یکی از چالش های اساسی زنجیره تامین بحث شلاق چرمی و عوامل موثر بر آن است. یکی از این عوامل مهم که بسیاری از محققان به آن اشاره داشته اند، روش های پیش بینی مورد استفاده در زنجیره های تامین است. در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی در نظر گرفته شده است که در آن هر یک از سطوح یکی از روش های میانگین متحرک، هموارسازی نمایی و رگرسیون خطی را برای پیش بینی مورد استفاده قرار می دهند. برای این منظور نخست نسبت به شبیه سازی زنجیره تامین مورد نظر اقدام و سپس نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج آزمون آماری انجام شده گویای آن است که با توجه به شرایط در نظر گرفته شده برای مساله، بهترین ترکیب روش های پیش بینی شامل میانگین متحرک – رگرسیون خطی – هموارسازی نمایی و یا رگرسیون خطی – هموارسازی نمایی – میانگین متحرک می باشد و ترکیبات دیگر از مطلوبیت کمتری برخوردارند. روش شناسی مورد استفاده در این تحقیق می تواند به عنوان الگویی برای بررسی مسائل مشابه مورد استفاده قرار گیرد.