مقاله بررسی تاثیر چرای دام بر زادآوری طبیعی گونه های جنگلی (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سرچشمه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۳۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر چرای دام بر زادآوری طبیعی گونه های جنگلی (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سرچشمه)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرای دام
مقاله زادآوری جنگل
مقاله مشخصه های کمی و کیفی
مقاله درصد پوشش نهال ها
مقاله گاوسرای جنگلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی علی
جناب آقای / سرکار خانم: پورولی رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: کیالاشکی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل های هیرکانی از دیرباز تحت چرای دام مورد بهره برداری قرار گرفته اند. در این تحقیق زادآوری جنگل با توجه به اهمیت آن در استمرار توده های جنگلی و تاثیرگذاری چرای دام بر زادآوری جنگل بررسی گردید. هدف از انجام این پژوهش بررسی مشخصه های کمی و کیفی زادآوری و همچنین بررسی ترکیب گونه ای زادآوری در مراحل رویشی (نونهال، نهال وخال) با در نظرگرفتن جهات جغرافیایی و با دور شدن از گاوسرا در فواصل طبقاتی مختلف بوده است. منطقه مورد مطالعه در طرح جنگل داری سری یک سرچشمه، حوزه آبخیز ۳۹ واقع می باشد. جهت انجام این مطالعه از محل گاوسرا بر روی ترانسکت ها در هشت جهت جغرافیایی با استفاده از GPS حرکت کرده و بر روی خط نمونه برداری در فواصل ۲۵۰ متری از گاوسرا بصورت تصادفی منظم، قطعات نمونه ای به ابعاد ۲٫۵×۲ متر برای نونهال و نهال و به ابعاد ۱۰×۵ مترکه شامل ۳۵ قطعه نمونه است، استقرار یافت و آماربرداری شامل گونه، ارتفاع، قطر، برآورد درصد پوشش زادآوری نهالهای جنگلی، سلامت، سرشاخه زنی و تاج بری انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون مربع کای و تجزیه واریانس نشان دادکه بین نوع و ترکیب گونه ها و فراوانی نهال ها وهمچنین سلامت آنها با افزایش فاصله از گاوسرا اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد. بطوریکه با افزایش فاصله از گاوسرا بر تعداد گونه های بلوط، ممرز و آزاد افزوده شد.