مقاله بررسی تاثیر چرای دام بر خصوصیات شیمیایی خاک در مرتع دیجینگ خاش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر چرای دام بر خصوصیات شیمیایی خاک در مرتع دیجینگ خاش
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه مرجع
مقاله منطقه کلید
مقاله منطقه بحرانی
مقاله پتاسیم
مقاله فسفر
مقاله اسیدیته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاک یکی از فاکتورهای اساسی تشکیل دهنده هر اکوسیستم مرتعی است. هر نوع اختلال در چرخش عناصر غذایی خاک ممکن است در درازمدت منجربه کاهش باروری خاک و درنتیجه تخریب آن شود. بنابراین به منظور روشن شدن اثر چرای دام روی فسفر، پتاسیم و اسیدیته خاک تحقیق حاضر در مرتع دیجینگ حاشیه تفتان شهرستان خاش انجام گرفت. بعد از بازدید صحرایی، ۳ منطقه نمادین شدت چرایی (مرجع، کلید و بحرانی) مشخص گردید. سپس نمونه گیری خاک در هر سه منطقه به صورت تصادف- سیستماتیک انجام پذیرفت. نمونه های خاک از دو افق (۱۰-۰ سانتی متری و ۳۰-۱۰ سانتی متری) و در هر سه دوره زمانی در طول فصل چراء به تعداد ۲۰ نمونه (از هر افق و در هر دوره زمانی) از مناطق مختلف جمع آوری شد. بعد از جمع آوری داده ها و آگاهی از نرمال بودن آنها تجزیه و تحلیل در قالب طرح کرت های دو بار خرد شده انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس و آزمون دانکن نشان داد مقدار فسفر، پتاسیم و اسیدیته خاک در منطقه بحرانی بیشتر از دو منطقه دیگر بوده است. همچنین تفاوت فاکتورهای ذکرشده بین دو افق معنی دار بوده، به طوری که مقدار پتاسیم و فسفر در افق اول بیشتر از افق دوم بود اما مقدار اسیدیته در افق دوم بیشتر بوده است.