مقاله بررسی تاثیر پیش سازه آندالوزیتی و کائولنی در حضور افزودنی ایتریا بر تشکیل X سیالون در فرآیند سیلیکوترمال و نیتریداسیون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پیش سازه آندالوزیتی و کائولنی در حضور افزودنی ایتریا بر تشکیل X سیالون در فرآیند سیلیکوترمال و نیتریداسیون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیالون
مقاله سیلیکوترمال و نیتریداسیون
مقاله آندلوزیت
مقاله کائولن
مقاله XRD ،DSC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی امین
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: نقیبی ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرامیک های سیالونی به دلیل مقاومت به خوردگی و پایداری در دمای بالا دارای کاربردهای صنعتی فراوانی هستند، اما به دلیل هزینه بالای فرآوری و مواد اولیه مورد نیاز، صرفا در مصارف خاص بکار می روند. سیالون ها در مقایسه با Si3N4 مقاومت به اکسیداسیون بالاتری دارند، اما در نمودار سیستم سیالون، فاز x حاوی بالاترین میزان اکسیژن می باشد و به همین دلیل دارای بالاترین مقاومت به اکسیداسیون در بین سیالون ها است. همچنین این فاز مقاومت شیمیایی خوبی در برابر آلیاژهای آهن دار تا دمای ۱۲۰۰ oC دارد. در این تحقیق از مواد اولیه طبیعی آندالوزیت و کائولن به همراه پودر Si و آلومینا و روش احیای سیلیکوترمال و نیتریداسیون استفاده شد و اثر استفاده از منابع آلومینوسیلیکاتی مختلف و افزودنی ایتریا، بر فرآیند تشکیل سیالون مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا با استفاده از الگوهای پراش اشعه ایکس در دماهای مختلف و همچنین منحنی های DSC توالی واکنش ها در خصوص پیش ماده آندالوزیت بررسی شد. نتایج نشان داد علی رغم اینکه فرآیند نیتریداسیون Si در مجاورت کائولن بهتر صورت می پذیرد و از طرف دیگر ایتریا تاثیر منفی بر فرآیند نیتریداسیون Si دارد، اما آندالوزیت در مقایسه با کائولن پیش ماده مناسب تری بوده و ایتریا منجر به تسریع فرآیند تشکیل سیالون شده و نهایتا مقادیر بیشتری از این فاز تولید می شود. از سوی دیگر a آلومینا ماده مناسبی برای تامین کمبود Al ترکیب نمی باشد و بصورت چشم گیری به ویژه در نمونه های بر پایه کائولن باقی می ماند.