مقاله بررسی تاثیر پیشگیرانه میدازولام و هالوپریدول در زمان القای بیهوشی بر میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل استرابیسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۴۷۰ تا ۴۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پیشگیرانه میدازولام و هالوپریدول در زمان القای بیهوشی بر میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل استرابیسم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تهوع و استفراغ
مقاله عمل استرابیسم
مقاله میدازولام
مقاله هالوپریدول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاداوودی امید
جناب آقای / سرکار خانم: میرخشتی مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تهوع و استفراغ از عوارض شایع بعد از عمل جراحی به ویژه پس از جراحی استرابیسموس چشم می باشد. استفاده پیشگیرانه از یک دارو مثل میدازولام به تنهایی، تاثیر کمتری در کاهش میزان این عارضه داشته است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر ترکیب هالوپریدول و میدازولام وریدی در میزان شدت تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی استرابیسم بود.
روش ها: در یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دو سو کور، ۹۰ بیمار با سن ۶۰-۱۸ سال کاندیدای عمل جراحی استرابیسم مراجعه کننده به مرکز چشم پزشکی فیض اصفهان انتخاب شدند. نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه ۳۰ نفری تقسیم گردیدند. در گروه A در زمان القای بیهوشی میدازولام به میزان ۰٫۰۵mg/kg و تیوپنتال سدیم به میزان۲٫۵mg/kg ، در گروه B میدازولام به میزان ۰٫۰۵mg/kg و تیوپنتال سدیم به میزان ۲٫۵mg/kg و هالوپریدول به میزان ۰٫۰۵mg/kg و در گروه C تیوپنتال سدیم به میزان ۵mg/kg تجویز شد. میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل و همچنین میزان نیاز به داروی ضد استفراغ در ریکاوری و بخش تا ۲۴ ساعت در بیماران سه گروه ارزیابی شد و با یکدیگر مقایسه گردید.
یافته ها: در بیماران گروه B میزان بروز تهوع و استفراغ در مقایسه با گروه های A و C در ریکاوری و بخش کمتر بود (P<0.05). میزان استفاده از داروهای ضد استفراغ به صورت واضحی در گروه B در مقایسه با دو گروه دیگر کمتر بود.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع زیاد تهوع و استفراغ بعد از جراحی استرابیسموس چشم، استفاده پیشگیرانه از ترکیب وریدی میدازولام و هالوپریدول جهت کاهش این عارضه می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.