مقاله بررسی تاثیر پروتواسکولکس های زنده کیست هیداتیک بر رشد سلول های سرطانی ملانوما در مدل حیوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۴۸۶ تا ۴۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پروتواسکولکس های زنده کیست هیداتیک بر رشد سلول های سرطانی ملانوما در مدل حیوانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیست هیداتیک
مقاله سرطان
مقاله ملانوما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدری چوکامی میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی سیده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی سفیددشتی راحله
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران باغبادرانی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: پسته چیان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی دارانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کیست هیداتیک مرحله لاروی کرم نواری اکینوکوکوس گرانولوزوس (Echinococcus granulosus) می باشد. اثر این انگل در جلوگیری از رشد سلول های سرطانی در گذشته نشان داده شده است.
روش ها: در این مطالعه، مقادیر مختلف پروتواسکولکس های زنده کیست هیداتیک به موش های C57/Black تزریق شد و سپس این موش ها مورد تزریق سلول های ملانوما قرار گرفتند.
یافته ها: اندازه تومور ایجاد شده در موش هایی که ۱۰۰ و ۵۰۰ پروتواسکولکس دریافت کرده بودند، نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری کوچک تر بود؛ اما اندازه تومور در گروهی که ۱۰۰۰ پروتواسکولکس دریافت کرده بودند، اختلاف معنی داری با گروه شاهد نداشت.
نتیجه گیری: شاید به دلیل وجود تشابهات آنتی ژنی بین پروتواسکولکس ها با سلول های ملانوما، آنتی بادی های ایجاد شده بر علیه آنتی ژن های پروتواسکولکس ممکن است به صورت غیر اختصاصی رشد تومور در موش ها را تحت تاثیر قرار دهد.