مقاله بررسی تاثیر پارامترهای هسته در پاسخ الاستو – دینامیکی تیر ساندویچی مرکب تیموشنکو تحت بارگذاری جرم متحرک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پارامترهای هسته در پاسخ الاستو – دینامیکی تیر ساندویچی مرکب تیموشنکو تحت بارگذاری جرم متحرک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیر ساندویچی مرکب
مقاله ضریب تاثیر اینرسی
مقاله سرعت بحرانی
مقاله ضریب تقویت دینامیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آزور میلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، پاسخ دینامیکی تیر ساندویچی مرکب نسبتا ضخیم تحت بارگذاری جرم متحرک با در نظرگیری اثرات اینرسی دوارنی و تغییر شکل برشی جانبی با شرایط تکیه گاهی ساده صورت می پذیرد. معادلات حاکم بر مساله با استفاده از اصل هامیلتون استخراج شده است. سپس معادلات دیفرانسیلی جزئی حاصل، با استفاده از روش آنالیز مودال به معادلات دیفرانسیل معمولی با ضرایب متغیر با زمان تبدیل می شوند. حل معادلات دیفرانسیل معمولی به صورت تحلیلی – عددی با استفاده از روش رانگ – کوتای مرتبه چهار صورت گرفته است. نتایج حاصله با نتایج موجود در ادبیات موضوع صحه گذاری گردیده است. هدف مقاله، بررسی تاثیر پارامترهای مختلف از جمله ضریب لاغری، نحوه چینش الیاف در رویه ها، ضخامت و سفتی جانبی هسته، سرعت بارگذاری و اثر اینرسی جرم متحرک روی پارامترهای مهم پاسخ دینامیکی تیر از قبیل ضریب تقویت بار و سرعت بحرانی می باشد. بررسی ها نشان می دهد که ضخامت و سفتی جانبی هسته تاثیر بسزایی در سرعت بحرانی دارد. همچنین تاثیر اینرسی جرم متحرک در سرعت های زیر و فراتر از سرعت بحرانی اول، بر روی پاسخ تیر متفاوت است.