مقاله بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر روی تشکیل جاروسیت در بیولیچینگ کانسنگ سولفیدی معدن مس سرچشمه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در دنیای میکروب ها از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر روی تشکیل جاروسیت در بیولیچینگ کانسنگ سولفیدی معدن مس سرچشمه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جاروسیت
مقاله بیولیچینگ
مقاله اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس
مقاله اکسیداسیون
مقاله ترسیب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: هانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: جرجان اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: منافی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: جاروسیت یکی از عوامل محدود کننده بازیابی مس از کانی های سولفیدی مس می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر فاکتورهای غلظت سولفات فرو،pH  و دما بر تشکیل جاروسیت در فرآیند بیولیچینگ کانی های سولفیدی معدن مس سرچشمه انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش نمونه ای از دپوی سنگ شکنی هیپ بیولیچینگ معدن مس سرچشمه تهیه گردید. آزمایش های بیولیچینگ در ارلن های ۵۰۰ میلی لیتری، درصد جامد ۱۰% (وزنی/حجمی) نمونه سولفیدی، حجم پالپ ۲۰۰ میلی لیتر، محیط کشت ۹K، درصد تلقیح ۱۰% (حجمی/حجمی) باکتری اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس و دور همزن ۱۳۰ دور در دقیقه در انکوباتور شیکردار انجام گرفت.
یافته ها: نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که با افزایش pH و غلظت سولفات فرو میزان ترسیب آهن فریک افزایش می یابد. بیشترین ترسیب فریک در غلظت ۵۰ گرم بر لیتر سولفات فرو، دمای ۳۲ درجه سانتی گراد و   2.2 PH ایجاد گردید. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز های XRD و FTIR  پسماند بیولیچینگ، مشخص گردید که رسوبات فریک ایجاد شده غالبا از نوع جاروسیت پتاسیم و آمونیم می باشند.
نتیجه گیری: با در نظر گرفتن شرایط بهینه پارامترهای مورد بررسی در این مطالعه امکان کنترل تشکیل جاروسیت در فرآیند بیولیچینگ و افزایش راندمان تولید مس از کانه های سولفیدی مس وجود دارد.