مقاله بررسی تاثیر یک مداخله آموزشی بر دانش و آمادگی ارایه مراقبت های مرتبط با سلامت دهان و دندان مادران باردار در دانشجویان مامایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۳۰۶ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر یک مداخله آموزشی بر دانش و آمادگی ارایه مراقبت های مرتبط با سلامت دهان و دندان مادران باردار در دانشجویان مامایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مامایی
مقاله آموزش سلامت
مقاله دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی سیمین زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: میرمولایی سیده طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: تارتار زینب
جناب آقای / سرکار خانم: جانشین آتوسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ماماها در انتقال اطلاعات مرتبط با سلامت دهان می توانند نقش مهمی داشته باشند چراکه مادران باردار بیشتر با این گروه در ارتباط هستند. هدف ما بررسی تاثیر یک مداخله آموزشی بر دانش و آمادگی ارایه مراقبت های سلامت دهان مادران باردار در دانشجویان مامایی بود.
روش بررسی: در این کارآزمایی تصادفی گروه مداخله شامل دانشجویان سال سوم مامایی پردیس مرکزی (۲۹ نفر) و گروه مقایسه (۳۳ نفر در پردیس همت) پرسشنامه ای شامل ۸ سوال دموگرافیک، ۱۸ سوال مرتبط با دانش و ۱ سوال مربوط به آمادگی را تکمیل کردند. سپس مداخله آموزشی با بهره گیری از روش های سخنرانی، آموزش نحوه مسواک زدن و ایفای نقش انجام شد و به فاصله ۳ ماه پرسشنامه ها مجددا تکمیل شد. آنالیزآماری توسط Mann-Whitney Test، ANOVA، Chi-Square test، T-test و Regression با نرم افزار SPSS گرفت.
یافته ها: میانگین نمره دانش در گروه مداخله و مقایسه در پیش آزمون ۲۶٫۷ و ۲۴٫۸ بود که در پس آزمون به ۴۸٫۵ و ۲۹٫۱ تغییر یافت (P<0.001). در قسمت آمادگی در به کارگیری اطلاعات ارتقاء سلامت دهان در گروه مداخله و مقایسه به ترتیب ۵۲٫۶% و ۳۶٫۴% گزینه خیلی زیاد را انتخاب کردند که این اعداد پس از مداخله به ترتیب ۶۸٫۲% و ۴۱٫۷% بودند.
نتیجه گیری: نتایج امیدبخش مداخله آموزشی حاضر که به صورت تلفیقی از دو روش استاد محور و دانشجو محور انجام شده بود، نشان داد که بهبود دانش و افزایش آمادگی دانشجویان امکان پذیر است و بر لزوم گنجاندن واحد درسی مرتبط در آموزش مامایی دلالت دارد.