مقاله بررسی تاثیر یک برنامه فعالیت های بدنی منتخب بر رشد مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی (ADHD) و کودکان اوتیسم (HFA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۴۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر یک برنامه فعالیت های بدنی منتخب بر رشد مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی (ADHD) و کودکان اوتیسم (HFA)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه حرکتی منتخب
مقاله اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی
مقاله اختلال اتیسم با عملکرد بالا
مقاله مهارت های حرکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوثری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: کیهانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حمایت طلب رسول
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عامری الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک برنامه فعالیت های بدنی منتخب بر رشد مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا می باشد. در این مطالعه نیمه تجربی تعداد ۲۰ کودک (۰٫۷±۸٫۸ سال) مبتلا به اختلال HFA و ۱۰ کودک (۱٫۴±۷٫۹) مبتلا به اختلال ADHD از بین جوامع مورد نظر به صورت کاملا تصادفی و بر اساس پیش آزمون انتخاب شدند. مجموعه آزمون تبحر حرکتی برونینکس – اوزرتسکی برای کودکان ADHD و آزمون رشد حرکتی درشت – ویرایش دوم برای کودکان HFA مورد استفاده قرار گرفت. برنامه حرکتی منتخب (برنامه حرکتی اسپارک) که شامل فعالیت های تقویتی، بازی و ورزش برای کودکان است، به مدت ۱۸ جلسه برای کودکان ADHD و ۱۲ جلسه برای کودکان ADHD اجرا شد. آزمون K-S جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون های t همبسته و t مستقل و آزمون لوین و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین ها استفاده گردید. در کودکان ADHD و HFA تمرین برنامه حرکتی منتخب در گروه تجربی تغییرات معناداری در اکثر متغیرها ایجاد کرد ولی در مورد گروه کنترل اینگونه نبود. با توجه به نتایج می توان ادعا کرد برنامه فعالیت بدنی منتخب (SPARK) مورد استفاده احتمالا می تواند باعث بهبود مهارت های حرکتی در کودکان مبتلا به ADHD و HFA شود.