مقاله بررسی تاثیر ویتامین E بر کاهش شدت درد عضلانی در دانشجویان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ویتامین E بر کاهش شدت درد عضلانی در دانشجویان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله سندرم قبل از قاعدگی
مقاله ویتامین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبیری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جنابی انسیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی از علائم جسمی، روحی و هیجانی است که به صورت دوره ای، پیش از قاعدگی رخ می دهد و با شروع قاعدگی از بین می رود. از نظر میزان شیوع در ۹۵% زنان با شدت های مختلف مشاهده می شود و شدت آن در ۵% موارد به اندازه ای است که باعث بر هم خوردن اعمال شخصی، کارهای روزانه، فعالیت های اجتماعی و روابط خانوادگی می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مصرف ویتامین E بر تسکین دردهای عضلانی قبل از قاعدگی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۷۵ دانشجوی ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان انجام شد. افراد در دو گروه دریافت کننده ویتامین E (37 نفر) و دارونما (۳۸ نفر) قرار گرفتند. به گروه دریافت کننده ویتامین E در مدت ۷ روز قبل از قاعدگی، روزی یک عدد کپسول ۴۰۰ واحد ویتامین E داده شد و درمان به مدت ۲ ماه ادامه یافت. در گروه دریافت کننده دارونما نیز کپسول دارونما به همین شیوه داده شد. جهت تعیین شدت درد، قبل و بعد از مداخله، از نمودار استاندارد VAS (خط کش دیداری درد) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های ویلکاکسون، تی تست و فریدمن انجام شد. میزان معناداری در این مطالعه ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: میزان (نمره) شدت درد عضلانی در گروه دریافت کننده ویتامین E قبل از مصرف ویتامین ۱٫۰۹± ۶٫۹۸ و ۲ ماه پس از مصرف ویتامین ۱٫۱۴±۴٫۱۴ بود که نمره درد در گروه مصرف کننده ویتامین E در مقایسه با گروه دارونما، به طور معنی داری کاهش یافته بود (۰٫۰۰۱>p). دو گروه قبل از مصرف ویتامین E و دارونما از نظر شدت درد تفاوتی نداشتند (۰٫۲=p).
نتیجه گیری: ویتامین E در تسکین درد عضلانی مبتلایان به سندرم قبل از قاعدگی موثر است و با توجه به بی عارضه بودن این دارو، پیشنهاد می شود که مصرف این ویتامین، جایگزین داروهای شیمیایی تسکین دهنده درد عضلانی در مبتلایان به سندرم قبل از قاعدگی شود.