مقاله بررسی تاثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر اهواز؛ مطالعه موردی: منطقه یک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش و برنامه ریزی شهری از صفحه ۸۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر اهواز؛ مطالعه موردی: منطقه یک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وقف
مقاله توسعه اقتصادی
مقاله رقبه
مقاله شهر اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی پور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سیاحی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زرگرشوشتری محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: داری پور نادیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقف همواره ابزاری برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از جمله مبارزه با فقر، گسترش رفاه و امثال آن محسوب می ‌شده است. تمدن اسلامی مدیون موقوفات عامه در طول تاریخ اسلام است. نهاد وقف می ‌تواند با سرمایه گذاری در امور عام المنفعه مرتبط با هدف ‌های امنیت، معنویت، رشد اقتصادی و عدالت که اهمیت ویژه ای در اقتصاد اسلامی دارند به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و در نتیجه به رفاه عمومی کشورهای اسلامی کمک کند. نهاد وقف عامل بسیار مهمی در جلوگیری از تجمع و تمرکز ثروت در جامعه محسوب می‌ شود. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی تاثیر وقف بر توسعه اقتصادی منطقه ۱ شهر اهواز است. با برآورد ۳۲۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه تعیین، سپس افراد مورد پرسش گری قرار گرفته اند. پس از برداشت ‌های میدانی نقشه ‌ها با استفاده ازنرم افزارARC GIS  ترسیم شده اند. با در نظر گرفتن افزایش چشمگیر درآمدی وقف در سال ۱۳۹۲ به ۵۴۸۰ میلیون ریال نسبت به سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۱۷۵۰ میلیون ریال می‌توان به نقش مهم عامل وقف در توسعه اقتصادی شهر اهواز پی برد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss با روش t یک نمونه ای به تجزیه و تحلیل متغیرها پرداخته شده است. با تعیین شاخص ‌های اشتغال، عدالت اجتماعی، امنیت، خدمات دولت، جریان پول و کالا، و تشکیل سرمایه و بررسی تاثیر این شاخص‌ ها بر نهاد وقف، نشان داده شد که تاثیر وقف در اولویت اول منطقه ۱ شهر اهواز بر تشکیل سرمایه و تامین اجتماعی و در اولویت آخر بر جریان کالا و پول و شاخص امنیت اقتصادی است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل یافته‌ ها، حاکی از این است که عامل وقف بر توسعه اقتصادی منطقه، که برابر ۲٫۴۳ با سطح معناداری ۰٫۰۰۱ و مقایسه آن با مقدار خطای مجاز ۰٫۰۵ اثر زیادی دارد.