مقاله بررسی تاثیر وفاداری بر خرید مجدد مشتریان فراورده های لبنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر وفاداری بر خرید مجدد مشتریان فراورده های لبنی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد مشتری
مقاله رضایت مشتری
مقاله تبلیغات شفاهی
مقاله تعهد مشتری
مقاله درگیری ذهنی
مقاله فراورده های لبنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاموسی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعامی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر وفاداری بر خرید مجدد مشتریان فراورده های لبنی بود. برای گردآوری اطلاعات در حوزه مورد بررسی پژوهش، از دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با کمک ابزار فیش برداری و پرسش نامه برای اندازه گیری متغیر های پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان محصولات شرکت فراورده های لبنی کاله بودند که از فروشگاه های رفاه شهر تهران خرید می کردند. برای تعیین پاسخ دهندگان به پرسش نامه، از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. از مجموع ۴۵۰ پرسش نامه توزیع شده، ۳۸۶ پاسخ برای تجزیه و تحلیل داده ها قابل استفاده بود. داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شد.یافته های پژوهش بیانگر آن است که اعتماد مشتریان، درگیری ذهنی، تعهد و تبلیغات شفاهی بر رفتار خرید مجدد آنان تاثیر مستقیم ندارد ولی رضایت مشتری بر خرید مجدد مشتریان تاثیر مستقیم دارد. همچنین درگیری ذهنی مشتریان مستقیما بر رضایتمندی آنها و از طرف دیگر رضایت مشتریان بر تبلیغات شفاهی، اعتماد و تعهد تاثیر مستقیم دارد که از این میان، رضایت بیشترین تاثیر را بر انجام تبلیغات شفاهی مشتریان فراورده های لبنی دارد.