مقاله بررسی تاثیر وضعیت برخی عناصر کم مصرف و تعیین حد بحرانی آنها بر روی گندم در شهر قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر وضعیت برخی عناصر کم مصرف و تعیین حد بحرانی آنها بر روی گندم در شهر قزوین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله حد بحرانی
مقاله کیت و نلسون
مقاله آهن
مقاله روی
مقاله منگنز
مقاله مس و بور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی اصیل سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: مستشاری (محصص) مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: معزاردلان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین حد بحرانی عناصر غذایی آهن، روی، منگنز، مس و بور برای مصرف متعادل کودهای شیمیایی، حفظ و ارتقاء بهداشت تغذیه جامعه، افزایش کمی و کیفی عملکرد گندم، بر اساس آزمون خاک تحقیقی در سال، ۱۳۸۶ در منطقه قزوین انجام شد. ابتدا بر اساس وسعت سطوح زیرکشت گندم که از طرف سازمان جهاد کشاورزی اعلام شد در فواصل ۲ کیلومتر در ۲ کیلومتر محل های نمونه برداری خاک مشخص گردید و به کمک دستگاه GPS مختصات محل از نظر طول، عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا تعیین شد. با توجه به میزان آهن، روی، منگنز، مس و بور اولیه در خاک و عملکرد گندم، حد بحرانی این عناصر در خاک محاسبه گردید. حد بحرانی عناصر در خاک به روش تصویری کیت و نلسون محاسبه شد. در این تحقیق حد بحرانی آهن، روی، مس، منگنز و بور به ترتیب ۳٫۷۵, ۰٫۹, ۱٫۶۵, ۹ و۱٫۰۵  میلی گرم بر کیلوگرم خاک تعیین شد. بر اساس حدود بحرانی به دست آمده، مشخص شد که در شاخه های دارای کمبود آهن تعداد دانه در خوشه بسیار کم و کمبود روی باعث کمرنگ شدن بافت های بین رگبرگ ها و تاخیر در رسیدن شد که در نهایت کاهش عملکرد گندم را به همراه داشت.