مقاله بررسی تاثیر وزن دهی سنجه ای و ابعادی دینداری بر سنجش میزان دینداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر وزن دهی سنجه ای و ابعادی دینداری بر سنجش میزان دینداری
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن دهی
مقاله دینداری
مقاله وزن دهی سنجه ای
مقاله وزن دهی ابعادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جان علی زاده چوب بستی حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاپوری ولوکلا جابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضرورت و چگونگی ارائه سنجه های دینداری متناسب با موقعیت های اجتماعی و بررسی تاثیر وزن دهی سنجه ای و ابعادی دینداری بر سنجش میزان دینداری جامعه مورد مطالعه دو هدف اصلی این مطالعه است. از دو روش اسنادی و پیمایش برای بررسی موضوع استفاده شده است. بررسی های اسنادی و پیشینه های تحقیقاتی نشان می دهد با اینکه مدل های دینداری به اقتضای محتوای دینی، برداشت شارحین مذهبی و ساختار سیاسی-اجتماعی هر جامعه نسبی هستند، محققان سنجشگر میزان دینداری، برای وزن دهی سنجه ای و ابعادی دینداری اهمیتی قائل نشده اند. همچنین جهت بررسی چگونگی تاثیر وزن دهی سنجه ای و ابعادی دینداری بر نتایج تحقیق از روش پیمایش با ابزار پرسش نامه محقق ساخته بر روی جمعیت نمونه ۳۳۹ نفری استفاده شده است. یافته های این بخش از تحقیق نشان می دهد که با اجرای تکنیک دو مرحله ای وزن دهی سنجه ای و ابعادی، میزان دینداری در ابعاد مختلف دینداری و دینداری کلی تغییر می کند. همچنین با اجرای این تکنیک روش شناختی، همراه با نوسان در سطح توصیفی، تاثیرات محسوسی در سطح تبیین و ارتباط متغیرهای دیگر با میزان دینداری نیز مشاهده می شود.