مقاله بررسی تاثیر ورمی کومپوست و اسیدهای آمینه بر عملکرد و اجزا عملکرد بابونه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ورمی کومپوست و اسیدهای آمینه بر عملکرد و اجزا عملکرد بابونه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Matricaria chamomilla
مقاله ورمی کمپوست
مقاله اسید آمینه
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سیدهادی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: درزی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: ریاضی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قندهاری علویجه زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر ورمیکومپوست و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر عملکرد گل بابونه (Matricaria chamomilla L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار در بهار ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی البرز وابسته به موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در منطقه کرج واقع در طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۱۹ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۸ دقیقه شمالی انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل ۵ سطح ورمی کمپوست (صفر، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ تن در هکتار) و محلول پاشی اسید آمینه در سه سطح (مرحله قبل از گلدهی، مرحله گلدهی کامل و مرحله قبل از گلدهی+مرحله گلدهی کامل) بودند. نتایج نشان داد که ورمی کمپوست و محلول پاشی اسیدهای آمینه تاثیر معنی داری بر کلیه صفت های مورد بررسی داشته اند. بیش ترین ارتفاع (۴۱٫۸ سانتی متر)، عملکرد گل تازه ۳۳۳۵٫۷ کیلوگرم در هکتار) و گل خشک در هکتار (۶۵۳٫۸ کیلوگرم در هکتار) با کاربرد ۲۰ تن ورمی کمپوست در هکتار بدست آمد. همین روند در سطح سوم محلول پاشی (مرحله قبل از گلدهی+مرحله گلدهی کامل) حاصل گردید. نتایج اثرات متقابل نشان دهنده آن بود که کاربرد توام ۱۵ تن ورمی کمپوست و دوبار محلول پاشی بهترین نتیجه را از نظر عملکرد گل تازه و خشک داشته است.