مقاله بررسی تاثیر هورمون ۱۷ آلفامتیل تستوسترون در تغییر جنسیت لارو ماهی کالیکو Labeotropheous foellobroni که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر هورمون ۱۷ آلفامتیل تستوسترون در تغییر جنسیت لارو ماهی کالیکو Labeotropheous foellobroni
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سیکلاید کالیکو
مقاله تغییر جنسیت
مقاله هورمون ۱۷ آلفا متیل تستوسترون
مقاله Labeotropheous foellobroni

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده صحافی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: اشجع اردلان آریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تغییر جنسیت و تولید ماهیان تک جنس نر تحت تاثیر هورمون ۱۷- آلفا متیل تستوسترون بر روی ماهی سیکلاید کالیکو بنام علمی Labeotropheous foellobroni در دو مرحله از رشد و نمو یعنی قبل از بلوغ (لارو) و بعد از بلوغ (مولدین) صورت پذیرفت. گروه لاروها تحت چهار تیمار شامل (۰, ۵۰, ۱۰۰, ۲۵۰) میلی گرم هورمون در هر کیلوگرم غذا و گروه دوم (مولدین) نیز تحت چهار تیمار شامل (۰, ۱۰۰, ۲۵۰, ۴۰۰) میلی گرم در هر کیلوگرم غذا با سه تکرار در یک دوره ۳۰ روزه قرار گرفتند. هورمون مذکور به روش تبخیر الکلی به غذای ماهیان افزوده شد. در مدت هورمون درمانی ماهیان در دمای ۱±۲۸ درجه سانتی گراد، pH بین ۷٫۵ تا ۸٫۳ و سختی کمتر از ۱۰±۱۲۰ میلی گرم در لیتر نگهداری شدند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی دار در رشد ماهیان هر یک از تیمارها وجود داشته (P<.0.01) که رابطه مستقیم با افزایش مقدار هورمون ۱۷ آلفا متیل تستوسترون دارد. همچنین نتایج در گروه لاروها نیز نشان داد که تیماری که با جیره ۲۵۰ میلی گرم هورمون در کیلو گرم غذا تغذیه شده با تلفات به میزان ۴۸٫۳ درصد و میانگین نرسازی ۸۵٫۷ درصد نر، بالاترین میزان تولید ماهی تک جنسی نر را در مقایسه با سایر تیمارها داشت. نتایج تاثیر بکارگیری هورمون ۱۷ آلفا متیل تستوسترون را برنرسازی ماهی سیکلاید کالیکو تایید کرد.