مقاله بررسی تاثیر همترازی های عمودی و افقی راهبردهای صادرات بر عملکرد صادراتی در صد شرکت برتر ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۲۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر همترازی های عمودی و افقی راهبردهای صادرات بر عملکرد صادراتی در صد شرکت برتر ایران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت راهبردی
مقاله همترازی راهبردها
مقاله ماتریس نقاط مرجع راهبردی کمی
مقاله راهبرد صادرات
مقاله عملکرد صادراتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنورد فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرپورکلانتری حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: تجریشی ایمان محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درباره چگونگی واکنش به دنیای در حال تغییر، رویکرد های زیادی مطرح شده است. رویکرد های مذکور در صورتی بامعنا هستند که متضمن همترازی در سازمان، به عنوان یک اصل زیربنایی و بسیار مهم باشند. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف یک پژوهش تبیینی محسوب می شود، زیرا در آن یکی از دلایل بهبود عملکرد صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، الگویی برای راهبرد صادرات تدوین شده است، از این رو، یک پژوهش توسعه ای محسوب می شود و روش پژوهش نیز از نوع پیمایش است. واحد تحلیل در پژوهش حاضر، سازمان است. ابزار جمع آوری داده ها برای عملکرد صادراتی، داده های ثانویه خارجی (گزارش های سازمان مدیریت صنعتی در ارتباط با صد شرکت برتر) بوده و برای تعیین درجه همترازی راهبردی نیز از نظریه نقاط مرجع راهبردی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که اولا، بین متغیر های همترازی و عملکرد صادراتی، همبستگی مثبت و قوی وجود دارد، متغیر همترازی عمودی، به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارد و متغیر های همترازی افقی و گروه محصولات نیز تاثیر تعدیل کننده دارند. دوم اینکه، میزان تاثیر متغیر همترازی عمودی بر عملکرد صادراتی بیشتر است.