مقاله بررسی تاثیر هزینه های اختیاری غیرعادی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر هزینه های اختیاری غیرعادی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت سود
مقاله هزینه های اختیاری غیرعادی
مقاله نقدشوندگی سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزکوهی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عجم علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقدشوندگی سهام از معیارهایی است که سرمایه گذاران در تصمیمات تشکیل سبد سرمایه گذاری دخالت می دهند. یکی از عواملی که می تواند بر نقدشوندگی سهام تاثیرگذار باشد، مدیریت سود است. مدیریت سود می تواند از جنبه های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی ارزیابی شود؛ از این رو هدفی که این پژوهش به دنبال آن است، برآورد مدیریت سود بر اساس هزینه های اختیاری غیرعادی و بررسی تاثیر آن بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام می شود و فرضیه های پژوهش آزمون قرار می شوند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، هزینه های اختیاری غیرعادی تاثیر منفی و معناداری بر نقدشوندگی سهام داشتند. در ضمن در این پژوهش متغیرهای انحراف بازده روزانه سهام، متوسط حجم معاملات روزانه سهام، متوسط آخرین قیمت معامله سهام، متوسط تعداد معاملات روزانه سهام و ارزش بازار شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد.