مقاله بررسی تاثیر نوع چسب و ارتفاع دم چلچله بر ظرفیت تحمل تنش در اتصال گوشه ای فارسی ساخته شده از تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نوع چسب و ارتفاع دم چلچله بر ظرفیت تحمل تنش در اتصال گوشه ای فارسی ساخته شده از تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین (MDF)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته خرده چوب
مقاله دم چلچله
مقاله ظرفیت تحمل تنش
مقاله MDF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: دالوند مسیب
جناب آقای / سرکار خانم: رستم پورهفتخوانی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: فائزی پور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی ظرفیت تحمل تنش در اتصال گوشه ای فارسی ساخته شده با دم چلچله در تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) در زیر بار کششی قطری صورت گرفته است. در این تحقیق، اثر ارتفاع دم چلچله در دو سطح ۹ و ۱۴ میلی متر، نوع چسب پلی وینیل استات (PVAs) و سیانو آکریلات (CA)، و جنس اعضای اتصال (تخته خرده چوب و MDF) زیر بار کششی قطری بررسی شد. اتصال های ساخته شده با حالت بدون چسب مقایسه شدند. نتایج نشان داد با افزایش ارتفاع دم چلچله ظرفیت تحمل تنش اتصال افزایش می یابد. ظرفیت تحمل تنش اتصال های مونتاژ شده با چسب CA در مقایسه با اتصال های مونتاژ شده با چسب PVAc و بدون چسب بیشتر بود. ظرفیت تحمل تنش بیشتری در اعضای اتصال ساخته شده از MDF در مقایسه با اعضای اتصال ساخته شده از تخته خرده چوب مشاهده شد. کمترین ظرفیت تحمل تنش (۲٫۶۱ Mpa) مربوط به اتصال ساخته شده از تخته خرده چوب با دم چلچله به ارتفاع ۹ میلی متر و بدون چسب بود. بیشترین ظرفیت تحمل تنش (۸٫۶۱ MPa) در اتصال ساخته شده از MDF با دم چلچله به ارتفاع ۱۴ میلی متر و چسب CA مشاهده شد.