مقاله بررسی تاثیر نوع و غلظت های مختلف کلات های آهن بر مقدار آهن و کلروفیل برگ مرکبات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نوع و غلظت های مختلف کلات های آهن بر مقدار آهن و کلروفیل برگ مرکبات
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکبات
مقاله کودهای سکسترین ۱۳۸
مقاله Master ،Libfer ،Solufeed ،Crescal

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اجرایی عبدالکریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیش از ۲۵ درصد اراضی زراعی کره زمین آهکی بوده، در نتیجه کمبود عناصری نظیر مس، روی، آهن و منگنز و خصوصا آهن در این خاک ها یک معضل محسوب می شود. اغلب مناطقی که بارندگی متوسط سالیانه آن ها کم تر از ۵۰۰ میلی متر باشد، به شدت دچار این عارضه می باشند. بروز کلروز در خاک های آهکی معلول مقدار کم عناصر مذکور نمی باشد، بلکه حلالیت بسیار پایین ترکیبات و کانی های حاوی عناصری نظیر مس، روی و آهن در این خاک ها سبب می شود که غلظت این عناصر در محلول خاک کاهش یابد. در این پژوهش پنج نوع کود کلات آهن به نام های تجاری Libfer, Crescal, Solufeed, Master و سکسترین ۱۳۸ که پر مصرف ترین کودهای کلات آهن در جهرم می باشند انتخاب گردید، و هر یک در چهار سطح ۰، ۵، ۱۰ و ۲۰ میلی گرم بر کیلو گرم خاک به چهار نوع از مرکباتی که بیش ترین سطح زیر کشت را در این منطقه به خود اختصاص داده اند، یعنی پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین و لیمو ترش در سه تکرار در یک باغ به خاک افزوده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: از بین کودهای مصرفی کلیه سطوح مصرفی کودCrescal کم ترین اثر را در افزایش غلظت آهن برگ پرتقال محلی داشته اند. کود Libfer با سطح ۲۰ میلی گرم آهن بیش ترین اثر را در افزایش میزان کلروفیل برگ پرتقال محلی داشته است. کود Master با سطح ۱۰ میلی گرم آهن در کیلو گرم خاک بیش ترین اثر را بر غلظت آهن ومقدار کلروفیل برگ نارنگی کینو داشته است، که نسبت به شاهد و دیگر تیمارها افزایش معنی داری را نشان می دهد. کود Crescal نه تنها سبب افزایش غلظت آهن و میزان کلروفیل برگ نارنگی کینو نگردیده است، بلکه باعث کاهش مقدار آهن و کلروفیل برگ نارنگی حتی در مقایسه با شاهد گردیده است. کود سکسترین ۱۳۷ در سطح ۵ و ۱۰ میلی گرم آهن بر کیلو گرم خاک در بین دیگر کودها بیش ترین اثر را بر غلظت آهن برگ لیمو شیرین داشته است. همچنین، سطوح ۵ و ۱۰ میلی گرم آهن مربوط به کود سکسترین ۱۳۸ گرچه با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارد، ولی افزایش معنی داری را در غلظت آهن گیاه نسبت به شاهد و دیگر تیمارها داشته است.