مقاله بررسی تاثیر نوع طراحی زیرساخت زیرکونیایی در میزان نیروی منجر به شکست روکش های با کور زیرکونیا برای دندان مولر در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۸۶ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نوع طراحی زیرساخت زیرکونیایی در میزان نیروی منجر به شکست روکش های با کور زیرکونیا برای دندان مولر در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگی
مقاله کور زیرکونیایی
مقاله روکش های تمام سرامیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدان کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: فیاض امیر
جناب آقای / سرکار خانم: فراغت امین
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب زاده ساره
جناب آقای / سرکار خانم: سازگارا حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از آنجا که در سیستم های تمام سرامیکی موجود، کور زیرکونیایی به صورت رایج و به شکل یک لایه با ضخامت یکنواخت ساخته می شود، پرسلن ونیر شده در نواحی مختلف ضخامت های متفاوتی داشته، در نتیجه تحت تاثیر نیروهای مضغی سریع تر دچار Chipping و در نهایت شکست می شود. هدف از این مطالعه مقایسه نیروی منجر به شکست روکش های تمام سرامیکی ساخته شده با دو طراحی مختلف کور زیرکونیایی در سیستم Cercon در شرایط آزمایشگاهی بود.
مواد و روشها: در مطالعه تجربی حاضر، ده عدد دای فلزی از روی دندان مولر اول ماندیبل به وسیله تکنیک Lost wax technique و با استفاده از آلیاژBase Metal NNB  تهیه شدند. در مرحله بعد به کمک دستگاه Cercon CAD/CAM System،  10عدد کور زیرکونیایی به صورت استاندارد و به ضخامت یکنواخت ۰٫۵ میلی متر ساخته شدند. ۱۰ عدد دیگر نیز به فرم Customized به گونه ای ساخته شدند که دارای کولار لبیال به ارتفاع ۱ میلی متر و شولدر لینگوال به ارتفاع ۲ میلی متر باشند. پرسلن گذاری بر روی تمامی نمونه ها بوسیله یک تکنسین مجرب و با استفاده از ایندکس صورت گرفت. روکش های حاصله تحت نیروی ثابت ۲۵ نیوتن و به کمک سمان رزینی Panavia F و بر روی دای مربوط به خود قرار گرفتند. سپس بوسیله دستگاه Universal Testing Machine، نیروی عمودی Compressive به کمک گوی فلزی از جنس Stainless Steel و با سرعت ۰٫۵ میلی متر بر دقیقه بر نمونه ها وارد شد تا شکست رخ دهد. آنالیز داده ها به کمک آزمون student t انجام گرفت.
یافته ها: نتایج مطالعه بیانگر اعداد زیر برای میزان Fracture Load بود: ۵۸۷٫۹±۱۸۵۲٫۱۱ نیوتن برای روکش های با کور زیرکونیایی با طراحی کور استاندارد و ۹۱۶٫۳۸±۳۳۳۲٫۶۳ نیوتن برای روکش های با طراحی .Customized بررسی آماری داده ها نشان داد که میزانFracture Load  برای گروه با طراحی کور Customized به طور معنی داری از گروه با طراحی استاندارد بالاتر است (۰٫۰۰۰۱>p).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده اینطور نتیجه گیری می شود که روکش های با طراحی کور Customized در مقایسه با طراحی استاندارد مقاومت به شکست بالاتری را از خود نشان می دهند.