مقاله بررسی تاثیر نوع بزرگ ترین سهامدار بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت دارایی و تامین مالی از صفحه ۴۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نوع بزرگ ترین سهامدار بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاست تقسیم سود
مقاله بزرگترین سهامدار
مقاله سهامدار داخلی
مقاله سهامدار مالی
مقاله سهامدار دولتی
مقاله سهامدار هلدینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نوع بزرگترین سهامدار (داخلی، مالی، دولتی و هلدینگ) بر سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، تفاوت اثرگذاری هر یک از سهامداران بزرگ مذکور بر سیاست تقسیم سود این شرکت هاست. برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای مشتمل بر ۸۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مطالعه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود در شرکت هایی که بزرگترین سهامدار آنها داخلی و یا دولتی است، به صورت مثبتی متاثر از میزان مالکیت آنهاست، در حالی که در شرکت هایی که بزرگترین سهامدار آنها مالی و یا هلدینگ است، سود تقسیمی از نوع مالکیت تاثیر نمی پذیرد. یافته ها همچنین حاکی از آن است که در رابطه با گونه های مختلف بزرگترین سهامدار، سهامداران داخلی سیاست تقسیم سود پایین تری را اتخاذ می کنند و سود انباشته را بر سیاست تقسیم سود بیشتر ترجیح می دهند.