مقاله بررسی تاثیر نوسان های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک بر سرمایه گذاری، تولید و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۷۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نوسان های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک بر سرمایه گذاری، تولید و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسان های قیمت نفت
مقاله اقتصاد ایران
مقاله گارچ مولفه ای
مقاله سرمایه گذاری
مقاله بیکاری و تولید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی علی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: هادیان ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوسانهای دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری، بیکاری و تولید بر اساس اطلاعات فصلی در طول دوره (۱۳۸۶:۴-۱۳۶۹:۱) است. برای دست یابی به این هدف، ابتدا شاخص نوسان های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک از طریق مدل گارچ مولفه ای (CGARCH) برآورد شده است. سپس با به کارگیری توابع واکنش ضربه ای، تاثیر این نوسانات بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نوسان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش تولید، سرمایه گذاری و افزایش بیکاری منتهی گردیده است و تاثیر آن بر هر سه متغیر، دائمی است. همچنین سرمایه گذاری و تولید در نتیجه عدم اطمینان موقتی قیمت نفت کاهش و بیکاری افزایش یافته است.