مقاله بررسی تاثیر نوردپوسته ای بر خواص شکل پذیری ورق های فولاد ساده کربنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۸۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نوردپوسته ای بر خواص شکل پذیری ورق های فولاد ساده کربنی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد ساده کربنی
مقاله شکل پذیری
مقاله نورد سرد
مقاله نورد پوسته ای
مقاله ضریب کارسختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصیری روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: آصفی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مناجاتی زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به بررسی تاثیر شرایط نورد پوسته ای بر میانگین ضریب کار سختی (n̅) و نسبت ناهمسانگردی قائم (r̅) که منجر به کشش عمیق پذیری محصولات مورد استفاده در صنایع اتومبیل سازی می گردد، پرداخته شده است. این دو پارامتر از شاخص های ارزیابی شکل پذیری می باشند. بر همین اساس سه سری نمونه فولاد ساده کربنی متفاوت، انتخاب شد. سری اول نمونه های قبل و بعد از نورد پوسته ای می باشند. سری دوم نمونه هایی هستند که با درصد متفاوت نورد آزمایشگاهی آماده شده اند. سری سوم نمونه هایی با شرایط یکسان تولیدی و با مقدار متفاوت درصد کشیدگی نورد پوسته ای می باشند. سپس تاثیر شرایط متفاوت تولیدی هریک از این سه سری بر خواص شکل پذیری نمونه ها بررسی شده است. نتایج نشان داد نورد سرد زیر ۴٫۸% و درصدکشیدگی در نورد پوسته ای بر r̅ بی تاثیر می باشد. با افزایش کارسرد، درصدکشیدگی در نورد پوسته ای به شدت کاهش می یابد. میزان این کاهش مستقل از درصدکشیدگی در نورد پوسته ای و به ریزساختار و شرایط قبل از نورد پوسته ای بر می گردد.