مقاله بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقدشوندگی سهام
مقاله بازده سهام
مقاله شکاف قیمتی نسبی
مقاله نرخ گردش سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بادآورنهندی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: زینالی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی اژدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری، علاوه بر ریسک و بازده، به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند. تاثیر این ویژگی از اوراق بهادار بر متغیرهای بازار سرمایه، موضوع بسیاری از تحقیقات مالی است. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق، شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام به عنوان معیارهای نقدشوندگی و اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی درنظر گرفته شده است. تعداد ۸۹ شرکت نیز از بین جامعه آماری برای دوره ۵ ساله (۸۴-۸۸) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و هدف آن از نوع کاربردی است و فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی به آزمون گذاشته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام به عنوان معیارهای نقدشوندگی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت دارد.